Kunstgebouw

Kunstgebouw is een culturele organisatie in Zuid-Holland, die als doelstelling heeft om zo veel mogelijk inwoners in contact met kunst en cultuur te brengen.

Inleiding voor een online educatief platform. Animaties gemaakt voor Kunstgebouw, een non-profit organisatie voor cultuureducatie voor scholen. We hebben concept en creatie verzorgd van presentatievideo's voor CultuurMe.nu en Kijk|Kunst, Doe|Kunst.